مکان – گذاشتن فوتسال قهرمان مسابقه

مکان – گذاشتن: فوتسال قهرمان مسابقه برگزاری رسانه ها ماه رمضان افغانستان مسابقات فوتسال

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی به همکارانتان چای و خرما تعارف کنید، تا شاید روزه سکوت ارزش را افطار کنند! / پیشنهاد ابطحی به مدیر جمهور

به گزارش سرپوش، محمد علی ابطحی در کانال تلگرامی خود نوشت: به اقای رییس جمهور پیشنهاد میکنم یک بسته خرمای مضافتی بم اعلا با یک سینی چای دیشلمه همراه خودش به جلسه

به همکارانتان چای و خرما تعارف کنید، تا شاید روزه سکوت ارزش را افطار کنند! / پیشنهاد ابطحی به مدیر جمهور

پیشنهاد ابطحی به مدیر جمهور: به همکارانتان چای و خرما تعارف کنید، تا شاید روزه سکوت ارزش را افطار کنند!

عبارات مهم : سیاسی

به گزارش سرپوش، محمد علی ابطحی در کانال تلگرامی خود نوشت: به اقای رییس جمهور پیشنهاد میکنم یک بسته خرمای مضافتی بم اعلا با یک سینی چای دیشلمه همراه خودش به جلسه هیئت دولت ببرد و به همکارانش تعارف کند تا شاید روزه سکوت ارزش را افطار کنند.

به همکارانتان چای و خرما تعارف کنید، تا شاید روزه سکوت ارزش را افطار کنند! / پیشنهاد ابطحی به مدیر جمهور

حرف بزنند و حداقل از سخنان خوب خود شما اعلام حمایت کنند.

در اوضاع فعلی همه دستگاه ها به صورت هارمونیک باید تلاش کننند ومکمل هم باشند.

به گزارش سرپوش، محمد علی ابطحی در کانال تلگرامی خود نوشت: به اقای رییس جمهور پیشنهاد میکنم یک بسته خرمای مضافتی بم اعلا با یک سینی چای دیشلمه همراه خودش به جلسه

نه تنها بخشهای اقتصادی، که حوزه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی دولت هم باید روزه سکوت را بشکنند و پاسخگوی در دسترس افکار عمومی باشند

باشد که خرمای مضافتی بم و چای دیشلمه اثر کند.

واژه های کلیدی: سیاسی | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog